Chemap Agro s.r.o.

EMINENT STAR

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Při aplikaci do řepky olejky ozimé: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
Při aplikaci do pšenice ozimá: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě. S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Doporučení

Dávka vody: pšenice, řepka olejka - 200–600 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: pšenice, řepka olejka - 1×

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice ozimá, řepka olejka ozimá
4
4
4
4

Při aplikaci do pšenice ozimé: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá Rez pšeničná 40–61 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 40–61 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 40–61 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 40–61 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 60–69 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 60–69 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 60–69 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Řepka olejka, ozimá Plíseň šedá - řepka olejka 60–69 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
detail