Chemap Agro s.r.o.

EMINENT STAR

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Při aplikaci do řepky olejky ozimé: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
Při aplikaci do pšenice ozimá: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě. S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Doporučení

Dávka vody: pšenice, řepka olejka - 200–600 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: pšenice, řepka olejka - 1×

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice ozimá, řepka olejka ozimá
4
4
4
4

Při aplikaci do pšenice ozimé: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá Rez pšeničná 40–61 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 40–61 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 40–61 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 40–61 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 60–69 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 60–69 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 60–69 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Řepka olejka, ozimá Plíseň šedá - řepka olejka 60–69 BBCH 42 2 l 200–600 l/ max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail