Chemap Agro s.r.o.

EVITO 3W

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 25 m.
DO:
- Další Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. omezení.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé .

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, tritikale, žito, ječmen

200–400 l/ha

postřik

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

ječmen, pšenice, tritikale, žito

zákaz zkrmování ošetřené slámy

Při použití v pšenici jarní a žitě konzultujte citlivost odrůd a vliv ošetření na výnos a jeho kvalitu s držitelem povolení přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

25

12

6

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Pšenice jarní Rez plevová 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Pšenice jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Pšenice ozimá Rez plevová 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Pšenice ozimá Padlí travní 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Tritikale jarní Rez plevová 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Tritikale jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Tritikale ozimé Rez plevová 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Tritikale ozimé Padlí travní 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Žito jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Žito jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Žito jarní Rez plevová 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Žito jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Žito ozimé Rez plevová 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Žito ozimé Padlí travní 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
Žito ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
detail