Chemap Agro s.r.o.

EYETAK

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 9 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice,

tritikale,

žito

200–400 l/ha

postřik

2× (max. 1× proti stéblolamu)

14 dnů

Přípravek dosahuje v pšenici a tritikale proti stéblolamu a braničnatce pšeničné průměrné účinnosti.

Přípravek dosahuje v žitu proti hnědé skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, tritikale, žito

9

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice jarní Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice ozimá Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale jarní Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale ozimé Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
Žito jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
Žito ozimé Hnědá skvrnitost ječmene 30–39 BBCH 35 1 l 200–400 l
detail