Chemap Agro s.r.o.

FOLPAN 80 WG

Účinná látka

Charakteristika

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného mikrogranulátu určený k ochraně révy vinné a chmelu proti houbovým chorobám.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

FOLPAN 80 WG

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.


SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 40 m u chmele a 16 m u révy vinné.

Působení

Folpan 80 WG je kontaktní fungicid s protektivním účinkem potlačující růst mycelia a inhibující klíčení spor houbových patogenů. Zasahuje do procesu respirace, permeability buněčné stěny a dělení buněk hub. Po aplikaci fungicidu nevzniká rezistence fytopatogenních hub vůči folpetu, proto jsou výhodné kombinace Folpanu se systémovými fungicidy k omezení vzniku rezistence.

Spektrum účinnosti

FOLPAN účinkuje proti: perenospora révy vinné - Plasmopara viticola, plíseň bramborová - Phytophtora infestans, strupovitost jabloní - Venturia inaequalis.

Výrazná vedlejší účinnost: plíseň šedá - Botrytis cinerea, padlí révové - Uncinula necator, černá skvrnitost - Phomopsis viticola, bílá hniloba révy vinné - Metasphaeria diplodiella, černá hniloba révy vinné - Guignardia bidwellii, červená spála révy vinné - Pseudopeziza tracheiphila.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

400–1000 l/ha

(max. 500 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

8× za rok

7–10 dnů

chmel

1000–2500 l/ha

postřik, rosení

3× za rok

14 dnů

Pro zajištění účinnosti v chmelu je třeba použít aplikační kapalinu v koncentraci 0,187 %, která nesmí být překročena.

Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti plísni šedé, černé skvrnitosti révy vinné, červené spále a bílé hnilobě na révě.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

chmel

40

30

25

18

réva

16

9

6

6

Chmel: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Réva: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Návod k použití

Rovnoměrné a dokonalé pokrytí porostu postřikem.
Vhodný do kombinací se systémovými fungicidy a strobiluriny.
Použití v systémech integrované ochrany.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Plíseň chmelová BBCH 32–79 21 1,87-4,68 kg 1000–2500 l max. 3×/rok
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 35 - moštové se zákvasem, 45 - moštové bez zákvasu 1 kg 400–500 l max. 8×/rok
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 35 - moštové se zákvasem, 45 - moštové bez zákvasu 2 kg 400–1000 l max. 8×/rok
detail