Chemap Agro s.r.o.

FOLPAN 80 WG

Účinná látka

Charakteristika

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného mikrogranulátu určený k ochraně révy vinné a chmelu proti houbovým chorobám.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

FOLPAN 80 WG

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.


SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 40 m u chmele a 16 m u révy vinné.

Působení

Folpan 80 WG je kontaktní fungicid s protektivním účinkem potlačující růst mycelia a inhibující klíčení spor houbových patogenů. Zasahuje do procesu respirace, permeability buněčné stěny a dělení buněk hub. Po aplikaci fungicidu nevzniká rezistence fytopatogenních hub vůči folpetu, proto jsou výhodné kombinace Folpanu se systémovými fungicidy k omezení vzniku rezistence.

Spektrum účinnosti

FOLPAN účinkuje proti: perenospora révy vinné - Plasmopara viticola, plíseň bramborová - Phytophtora infestans, strupovitost jabloní - Venturia inaequalis.

Výrazná vedlejší účinnost: plíseň šedá - Botrytis cinerea, padlí révové - Uncinula necator, černá skvrnitost - Phomopsis viticola, bílá hniloba révy vinné - Metasphaeria diplodiella, černá hniloba révy vinné - Guignardia bidwellii, červená spála révy vinné - Pseudopeziza tracheiphila.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

400–1000 l/ha

(max. 500 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

8× za rok

7–10 dnů

chmel

1000–2500 l/ha

postřik, rosení

3× za rok

14 dnů

Pro zajištění účinnosti v chmelu je třeba použít aplikační kapalinu v koncentraci 0,187 %, která nesmí být překročena.

Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti plísni šedé, černé skvrnitosti révy vinné, červené spále a bílé hnilobě na révě.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

chmel

40

30

25

18

réva

16

9

6

6

Chmel: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Réva: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Návod k použití

Rovnoměrné a dokonalé pokrytí porostu postřikem.
Vhodný do kombinací se systémovými fungicidy a strobiluriny.
Použití v systémech integrované ochrany.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Plíseň chmelová BBCH 32–79 21 1,87-4,68 kg 1000–2500 l max. 3×/rok
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 35 - moštové se zákvasem, 45 - moštové bez zákvasu 1 kg 400–500 l max. 8×/rok
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 35 - moštové se zákvasem, 45 - moštové bez zákvasu 2 kg 400–1000 l max. 8×/rok
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail