Chemap Agro s.r.o.

FORTUNA GOLD

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m brambor/ 12 m réva.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 5 m.

DO: - Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. - Mezi stohy / paletami ponechte vzduchovou mezeru a zabezpečte dostatečnou cirkulaci vzduchu. - Přípravek s nebezpečím samovznícení: po zvlhnutí, při styku s kyselinami nebo při vyšších teplotách.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

200–400 l/ha

postřik

8×,

z toho 4× do BBCH 39

7–10 dnů

réva

500–1000 l/ha

(max. 500 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

2× za rok

7–10 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

brambor

4

4

4

4

réva

12

6

6

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

réva

5

0

0

0

Při aplikaci do révy: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 20–90 BBCH 14 3 kg 200–400 l max. 8×, z toho 4× do BBCH 39
Réva vinná Plíseň révová 61–80 BBCH 28 3 kg 500–1000 l max. 2×/rok
Réva vinná Plíseň révová 50–61 BBCH 28 1,5 kg 500 l max. 2×/rok
detail