Chemap Agro s.r.o.

FORUM STAR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 30 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte neošetřené pásmo 20 m, při 75% redukci 14 m, při 90% redukci 10 m vzhledem k povrchové vodě

Doporučení

Max. počet aplikací za vegetační období plodiny: 3x

Aplikace přípravku může vést ke zpoždění spontánního kvašení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Na etiketě nelze uvádět větu: Přípravek je šetrný vůči roztočům a je tak vhodný pro integrované a ekologické zemědělství.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
réva vinná
30
20
14
10

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 35 1 kg max. 500 l réva hrozny moštové
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 35 1,9 kg max. 1000 l réva hrozny moštové
detail