Chemap Agro s.r.o.

FORUM STAR

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 30 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte neošetřené pásmo 20 m, při 75% redukci 14 m, při 90% redukci 10 m vzhledem k povrchové vodě

Doporučení

Max. počet aplikací za vegetační období plodiny: 3x

Aplikace přípravku může vést ke zpoždění spontánního kvašení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Na etiketě nelze uvádět větu: Přípravek je šetrný vůči roztočům a je tak vhodný pro integrované a ekologické zemědělství.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
réva vinná
30
20
14
10

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 35 1,9 kg max. 1000 l réva hrozny moštové
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 35 1 kg max. 500 l réva hrozny moštové
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail