BASF
BASF
BASF

GRIFON SC

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 50 m.
DO: Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

600–800 l/ha

postřik

7 dnů

broskvoň, meruňka, slivoň, třešeň

1000–1500 l/ha

postřik, rosení

max. 4 kg Cu/ha/rok

14 dnů

chmel

1000–2000 l/ha

postřik, rosení

7–14 dnů

jádroviny

700–1500 l/ha

postřik, rosení

14 dnů

okrasné rostliny

600–1000 l/ha

postřik, rosení

7–8 dnů

réva

500–1000 l/ha

(max. 500 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

7 dnů

V broskvoních proti kadeřavosti listů a ve slivoních proti puchrovitosti slivoně dosahuje přípravek průměrné účinnosti.

Pozor na odrůdy citlivé na měď!

Citlivost odrůd jádrovin a peckovin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Vzhledem k vyšším hodnotám vylévatelnosti je třeba opakovaně a řádně vypláchnout obaly od přípravku a rovněž důkladně promýt aplikační zařízení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organismů [m]

všechny plodiny

50

50

50

20

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 15–85 BBCH 7 3,1 l 600–800 l
Broskvoň Kadeřavost broskvoně 91–55 BBCH AT 4 l 1000–1500 l
Broskvoň Moniliová hniloba plodů peckovin 91–55 BBCH AT 3,6 l 1000–1500 l
Hrušeň Bakteriální spála růžovitých 03–65 BBCH 21 3 l 700–1500 l
Chmel Plíseň chmelová 39–89 BBCH 14 7,35 l 1000–2000 l
Jabloň Bakteriální spála růžovitých 03–65 BBCH 21 3 l 700–1500 l
Meruňka Moniliová hniloba plodů peckovin 91–55 BBCH AT 3,6 l 1000–1500 l
Okrasné rostliny Bakteriózy při prvních příznacích choroby AT 2,8 l 600–1000 l
Okrasné rostliny Houbové choroby při prvních příznacích choroby AT 2,8 l 600–1000 l
Réva vinná Plíseň révová 13–61 BBCH 21 1,3 l 500 l
Réva vinná Plíseň révová 61–83 BBCH 21 2,6 l 500–1000 l
Slivoň Moniliová hniloba plodů peckovin 91–55 BBCH AT 3,6 l 1000–1500 l
Slivoň Puchrovitost slivoně 91–55 BBCH AT 4 l 1000–1500 l
Třešeň Moniliová hniloba plodů peckovin 91–55 BBCH AT 3,6 l 1000–1500 l
detail