BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

HORIZON 250 EW

Účinná látka

Balení

PE láhev 1 l, PE kanystr 5 l, 20 l

Charakteristika

Postřikový fungicidní přípravek ve formě vodní emulze k ochraně řepky proti houbovým chorobám, peckovin proti monilióze, chmele proti padlí chmelovému a pšenice ozimé proti klasovým fuzariózám.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

HORIZON 250 EW

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Horizon 250 EW obsahuje systémově působící tebuconazole.

Spektrum účinnosti

Má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru houbových patogenů a dlouhou dobu trvání účinku. V řepce působí kromě Phoma lingam (fomová hniloba), Sclerotinia sclerotiorum (hlízenka obecná) a Alternaria brassicae (čerň řepková) také proti Botrytis cinerea (plíseň šedá), Cylindrosporium concentricum, Erysiphe cruciferarum, Mycosphaerella brassicicola, Pseudocercosporella capselaeVerticillium dahliae.

Fungicid zároveň vykazuje růstově-regulační efekt, který v případě podzimního použití omezuje vybíhání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení odolnosti řepky proti vyzimování. Jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání.

V peckovinách je vedle použití proti monilióze (Monilinia spp.) současně účinný také proti Blumeriella jaapii (skvrnitost listů třešně a višně), Gnomonia erythrostoma (hnědnutí listů meruňky), Sphaerotheca pannosa (padlí broskvoně), Taphrina deformans (kadeřavost broskvoně), Tranzschelia spp. (rez slivoně) a Botryotinia fuckeliana (plíseň šedá).

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

třešeň, višeň, slivoň

300–1000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem.

Ošetření proti moniliové spále peckovin se provádí na počátku kvetení a při dokvétání (BBCH 57–69). Ošetření proti moniliové hnilobě plodů se provádí v období dozrávání (BBCH 70–89).

Ošetření proti rzi slivoně se provádí při nebezpečí výskytu v červenci a počátkem srpna.

Při aplikaci v řepce olejce v podmínkách silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

Přípravek v řepce olejce vykazuje vedlejší růstově-regulační efekt.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny, řepka olejka

4

4

4

4

třešeň, višeň a slivoň

30

20

15

8

Při aplikaci do obilnin a řepky olejky - jarní: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 5 m vegetačního pásu.
Při aplikaci do třešně, višně a slivoně: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <30 m.

Minoritní registrace - ovocné školky, okrasné školky

Ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ovocné školky, okrasné školky

200–1000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ovocné a okrasné školky, rostliny do 50 cm

4

4

4

4

ovocné a okrasné školky, rostliny nad 50 cm

10

6

6

6

ovocné a okrasné školky, rostliny nad 150 cm

30

25

16

9

Při aplikaci u rostlin do 50 cm: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 5 m vegetačního pásu.
Při aplikaci u rostlin nad 50 cm: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.
Při aplikaci u rostlin nad 150 cm:
Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <30 m.

Minoritní registrace - okrasné rostliny, ředkev olejná

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

okrasné rostliny

1000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

ředkev olejná

200–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

okrasné rostliny do 50 cm a ředkev olejná

4

4

4

4

okrasné rostliny 50–150 cm

10

6

6

6

okrasné rostliny nad 150 cm

30

25

16

9

Při aplikaci do okrasných rostlin do 50 cm, ředkve olejné: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 5 m vegetačního pásu.
Při aplikaci do okrasných rostlin 50–150 cm: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.
Při aplikaci do okrasných rostlin nad 150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Popis mísitelnosti

Přípravek Horizon nedoporučujeme míchat s hnojivem DAM.
Horizon je vhodné aplikovat společně s listovými hnojivy řady Wuxal.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Fusariózy klasů 61–69 BBCH 35 0,75-1 l 200–400 l Max. 1×
Ječmen ozimý Fusariózy klasů 61–69 BBCH 35 0,75-1 l 200–400 l Max. 1×
Okrasné rostliny Padlí - okrasné rostliny 2 1 l 0,1 % - do skanutí 1000 l Max. 1×/rok, OL pro další manipulaci a uvádění na trh, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Rzi - okrasné rostliny 2 1 l 0,1 % - do skanutí 1000 l Max. 1×/rok, OL pro další manipulaci a uvádění na trh, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Skvrnitost listů 2 1 l 0,1 % - do skanutí 1000 l Max. 1×/rok, OL pro další manipulaci a uvádění na trh, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné školky Rzi - okrasné rostliny - 0,75-1 l 200–1000 l Max. 1x/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Rzi - ovocné dřeviny - 0,75-1 l 200–1000 l Max. 1x/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 61–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 1×
Ředkev Hlízenka obecná od 55 BBCH, v 65 BBCH nejlépe AT 1 l 200–400 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Čerň řepková od 55 BBCH, v 65 BBCH nejlépe AT 1 l 200–400 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Fomové černání stonku nejlépe do doby před objevením vrcholového pupenu AT 1-1,5 l 200–400 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 30–59 BBCH 56 1 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 55–69 BBCH 56 1 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim 14–19 BBCH, na jaře 30–59 BBCH 56 1 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 55–69 BBCH 56 1 l 200–400 l Max. 1×
Slivoň Moniliový úžeh (spála) peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l 300–1000 l Max. 1×/rok
Slivoň Moniliová hniloba plodů peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l 300–1000 l Max. 1×/rok
Slivoň Rez slivoně 57–89 BBCH 7 0,75 l 300–1000 l Max. 1×/rok
Třešeň Moniliová hniloba plodů peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l 300–1000 l Max. 1×/rok
Třešeň Moniliový úžeh (spála) peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l 300–1000 l Max. 1×/rok
Višeň Moniliová hniloba plodů peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l 300–1000 l Max. 1×/rok
Višeň Moniliový úžeh (spála) peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l 300–1000 l Max. 1×/rok
detail