Chemap Agro s.r.o.

HUTTON PLUS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchové vodě.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.

Při požití 50 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5 m, při použití 75 % a 90 % trysky je ochranná vzdálenost 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, žito, tritikale, ječmen

200–400 l/ha

postřik

14 dnů

Přípravek Hutton Plus vykazuje významnou vedlejší účinnost proti braničnatce pšeničné a helmintosporióze v pšenici, tritikale a žitu.

Vliv aplikace přípravku na HTZ pšenice ozimé a HTZ a výnos pšenice jarní, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

12

5

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,9 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,9 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,9 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,9 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
detail