Chemap Agro s.r.o.

HUTTON PLUS

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchové vodě.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.

Při požití 50 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5 m, při použití 75 % a 90 % trysky je ochranná vzdálenost 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, žito, tritikale, ječmen

200–400 l/ha

postřik

14 dnů

Přípravek Hutton Plus vykazuje významnou vedlejší účinnost proti braničnatce pšeničné a helmintosporióze v pšenici, tritikale a žitu.

Vliv aplikace přípravku na HTZ pšenice ozimé a HTZ a výnos pšenice jarní, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

12

5

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,9 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,9 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,9 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,9 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,7 l 200–400 l max. 2×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail