Chemap Agro s.r.o.

INOVOR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 8 m.
DO: Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem, od okraje ošetřovaného pozemku je 20 metrů.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, ječmen, tritikale, žito

100–300 l/ha

postřik

21 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ječmen ozimý a jarní, pšenice ozimá a jarní, tritikale, žito

8

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Pšenice jarní Rez plevová 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Tritikale jarní Rez plevová 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Tritikale jarní Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez plevová 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Žito jarní Rez žitná 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
Žito ozimé Rez žitná 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l max. 2×
detail