BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

KINTO DUO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě. 

Riziko pro ptáky:

SPe5: Za účelem ochrany ptáků ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.

SPe6: Za účelem ochrany ptáků odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Riziko pro savce:

SPe5: Za účelem ochrany volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.

SPe6: Za účelem ochrany volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo. 

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace

pšenice, ječmen, žito, tritikale

aplikovat přímo nebo se zředí vodou v poměru max. 1:5 (přípravek:voda)

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Aplikace přípravku může způsobit opožděné vzcházení, které ale nemá vliv na další vývoj plodiny.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale ozimé Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Žito ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Žito ozimé Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,5–2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
detail