BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

KORAZZO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPo5: Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky důkladně vyvětrejte.
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

chřest

600–800 l/ha

postřik

ječmen, pšenice

100–300 l/ha

postřik

kukuřice

100–400 l/ha

postřik

21–42 dnů

rajče

400–1200 l/ha

postřik

8–12 dnů

řepka olejka

100–500 l/ha

postřik

Plodina

Zákaz

kukuřice

Zákaz zkrmování

Při použití nízkých dávek vody konzultujte s držitelem povolení vliv zvýšené koncentrace na bezpečnost plodiny.

V kukuřici proti skvrnitosti kukuřice (Kabatiella zeae) dosahuje přípravek průměrné účinnosti.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti fuzariózám klasů pšenice ozimé.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k přípravku Korazzo. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin (zejména jabloní).

Je třeba důkladně vypláchnout obaly od přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen, řepka olejka, chřest, kukuřice

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chřest Rez chřestová 60–91 BBCH - 1 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH 35 0,8 l
Ječmen jarní Rez ječná 31–59 BBCH 35 0,8 l
Ječmen ozimý Rez ječná 31–59 BBCH 35 0,8 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH 35 0,8 l
Kukuřice Skvrnitost listů kukuřice 39–87 BBCH AT 1 l semenné porosty
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH 35 0,8 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 31–69 BBCH 35 0,8 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 31–69 BBCH 35 0,8 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–69 BBCH 35 0,8 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 31–69 BBCH 35 0,8 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH 35 0,8 l
Rajče Plíseň bramboru 40–88 BBCH 3 1 l skleníky
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 61–69 BBCH 21 1 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 61–69 BBCH 21 1 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 61–69 BBCH 21 1 l
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 61–69 BBCH 21 1 l
detail