Chemap Agro s.r.o.

KUNSHI

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávka vody: 200–500 l vody/ha

Max. počet aplikací za vegetační období plodiny: 6×

Interval mezi aplikacemi: 7–14 dní, při silném infekčním tlaku choroby se interval zkrátí na 7 dní.

Vyšší dávku přípravku z uvedeného rozmezí použijte při předpokládaném vysokém infekčním tlaku.

Vliv aplikace přípravku na zpracovatelské procesy rostlinných produktů konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek se aplikuje pozemně schváleným polním postřikovačem.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích

svažujících se k povrchovým vodám.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambory
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 7 0,4-0,5 l 200–500 l
detail