Chemap Agro s.r.o.

LATIFAM EXTRA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany volně žijících ptáků a savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany volně žijících ptáků a savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

pšenice, ječmen, tritikale

2–8 l/t

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek 225 kg/ha
Ječmen jarní Černání pat stébel moření osiva AT 2,0 l/t výsevek 225 kg/ha
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek 225 kg/ha
Ječmen ozimý Černání pat stébel moření osiva AT 2,0 l/t výsevek 225 kg/ha
Pšenice jarní Černání pat stébel moření osiva AT 2,0 l/t výsevek 225 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek 225 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek 225 kg/ha
Pšenice ozimá Černání pat stébel moření osiva AT 2,0 l/t výsevek 225 kg/ha
Tritikale jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek 225 kg/ha
Tritikale jarní Černání pat stébel moření osiva AT 2,0 l/t výsevek 225 kg/ha
Tritikale ozimé Černání pat stébel moření osiva AT 2,0 l/t výsevek 225 kg/ha
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek 225 kg/ha
detail