Chemap Agro s.r.o.

LATITUDE XL

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo a přípravek bylo na koncích výsevních nebo výsadbových řádků zcela zapraveno do půdy. Za účelem ochrany ptactva a volně žijících savců rozsypané ošetřené osivo odstraňte.
Za účelem ochrany ptactva a volně žijících savců rozsypané ošetřené osivo odstraňte.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace

ječmen, pšenice, pšenice špalda, tritikale

4,0 l/t

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Následné plodiny nesmí být sety/sázeny 9 měsíců po vysetí obilnin namořených přípravkem Latitude XL.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Choroby pat stébel moření AT 2,0 l/t osiva výsevek max. 200 kg/ha, určeno na černání pat stébel
Ječmen ozimý Choroby pat stébel moření AT 2,0 l/t osiva výsevek max. 200 kg/ha, určeno na černání pat stébel
Pšenice jarní Choroby pat stébel moření AT 2,0 l/t osiva výsevek max. 200 kg/ha, určeno na černání pat stébel, včetně pšenice špaldy
Pšenice ozimá Choroby pat stébel moření AT 2,0 l/t osiva výsevek max. 200 kg/ha, určeno na černání pat stébel
Tritikale ozimé Choroby pat stébel moření AT 2,0 l/t osiva výsevek max. 200 kg/ha, určeno na černání pat stébel
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail