Chemap Agro s.r.o.

LATITUDE XL

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo a přípravek bylo na koncích výsevních nebo výsadbových řádků zcela zapraveno do půdy. Za účelem ochrany ptactva a volně žijících savců rozsypané ošetřené osivo odstraňte.
Za účelem ochrany ptactva a volně žijících savců rozsypané ošetřené osivo odstraňte.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace

ječmen, pšenice, pšenice špalda, tritikale

4,0 l/t

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Následné plodiny nesmí být sety/sázeny 9 měsíců po vysetí obilnin namořených přípravkem Latitude XL.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Choroby pat stébel moření AT 2,0 l/t osiva výsevek max. 200 kg/ha, určeno na černání pat stébel
Ječmen ozimý Choroby pat stébel moření AT 2,0 l/t osiva výsevek max. 200 kg/ha, určeno na černání pat stébel
Pšenice jarní Choroby pat stébel moření AT 2,0 l/t osiva výsevek max. 200 kg/ha, určeno na černání pat stébel, včetně pšenice špaldy
Pšenice ozimá Choroby pat stébel moření AT 2,0 l/t osiva výsevek max. 200 kg/ha, určeno na černání pat stébel
Tritikale ozimé Choroby pat stébel moření AT 2,0 l/t osiva výsevek max. 200 kg/ha, určeno na černání pat stébel
detail