BASF
BASF
BASF

LUNA CARE

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 12 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

hrušeň, jabloň

300–1500 l/ha

(max. 500 l/m výšky koruny)

postřik, rosení

3× za rok

7–12 dnů

Přípravek dosahuje vedlejší účinnosti proti nektriové rakovině a bakteriální spále jabloně a hrušně a proti rakovinnému odumírání větví hrušně (pseudomonádové spále hrušně).

Neaplikujte na odrůdu Golden Delicious a její křížence.

Možný vliv ošetření na kvalitativní parametry sklizně a citlivost odrůd při použití v hrušních před ukončením kvetení (do BBCH 69) konzultujte s držitelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jabloň, hrušeň

12

6

6

6

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <12 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Strupovitost hrušně 51–58 BBCH 28 3 kg (1,0 kg/m výšky koruny/ha)
Hrušeň Stemphyliová skvrnitost hrušně 51–58 BBCH 28 3 kg (1,0 kg/m výšky koruny/ha)
Jabloň Strupovitost jabloně 51–55 BBCH a 71–81 BBCH 28 3 kg (1,0 kg/m výšky koruny/ha)
Jabloň Padlí jabloňové 51–55 BBCH a 71–81 BBCH 28 3 kg (1,0 kg/m výšky koruny/ha)
detail