Chemap Agro s.r.o.

LUNA EXPERIENCE

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4-25 m.
- chranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin a členovců 10 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

200–1000 l/ha

postřik, rosení

2×/rok

10–12 dnů

jabloň, hrušeň

300–1500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

1×/rok při dávce 0,75 l/ha

2×/rok při dávce 0,5 l/ha

21 dnů

třešeň, višeň, slivoň

300–1500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

1×/rok při dávce 0,6 l/ha

2×/rok při dávce 0,4 l/ha

21 dnů

broskvoň

300–1500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

2×/rok

21 dnů

meruňka

300–1500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

1×/rok při dávce 0,75 l/ha

2×/rok při dávce 0,5 l/ha

21 dnů

Účinnost přípravku byla u skládkových chorob jádrovin ověřena proti moniliové hnilobě, šedé hnilobě, hořké (gloeosporiové) hnilobě, peniciliové (modré) hnilobě, alternáriové hnilobě a skládkové strupovitosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva

6

6

6

6

ovocné stromy

25

18

12

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců a necílových rostlin [m]

ovocné stromy

10

0

0

0

Při aplikaci do ovocných stromů: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Minoritní registrace - pór, cibule, mrkev, petržel, zelí hlávkové, květák, růžičková kapusta

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pór, zelí, květák, kapusta

200–800 l/ha

postřik

-

cibule, mrkev, petržel

200–800 l/ha

postřik

21 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pór, cibule, mrkev, petržel, zelí hlávkové, květák, růžičková kapusta

4

4

4

4

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Broskvoň Moniliová hniloba plodů peckovin 81–87 BBCH 7 0,5 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 2×/rok
Cibule Alternáriová skvrnitost cibule 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 7 0,5 l 200–800 l max. 2×, minor. reg.: EU
Cibule Rez cibulová 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 7 0,5 l 200–800 l max. 2×, minor. reg.: EU
Cibule Botryotiniová skvrnitost listů cibule 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 7 0,5 l 200–800 l max. 2×, minor. reg.: EU
Hrušeň Nektriové usychání větví 57–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Hrušeň Skládkové choroby 85–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Hrušeň Strupovitost hrušně 57–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Hrušeň Padlí jabloňové 57–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Jabloň Strupovitost jabloně 57–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Jabloň Padlí jabloňové 57–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Jabloň Nektriové usychání větví 57–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Jabloň Skládkové choroby 85–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Kapusta Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU, pouze kapusta růžičková
Kapusta Alternariová skvrnitost košťálovin 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU, pouze kapusta růžičková
Květák Alternariová skvrnitost košťálovin 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU
Květák Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU
Meruňka Moniliový úžeh (spála) peckovin 59–87 BBCH 3 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Meruňka Moniliová hniloba plodů peckovin 59–87 BBCH 3 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Mrkev Padlí miříkovitých 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,6 l 200–800 l max. 2×, minor. reg.: EU
Mrkev Suchá (alternariová) skvrnitost listů mrkve 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,6 l 200–800 l max. 2×, minor. reg.: EU
Petržel Padlí miříkovitých 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,6 l 200–800 l max. 2×, minor. reg.: EU
Pór Alternáriová skvrnitost póru 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 21 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU
Pór Rez cibulová 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 21 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU
Réva vinná Bílá hniloba - réva vinná 57–73 BBCH 14 0,375 l 200–1000 l max. 2×/rok
Réva vinná Padlí révové 57–73 BBCH 14 0,375 l 200–1000 l max. 2×/rok
Slivoň Skvrnitost listů 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Slivoň Moniliová hniloba plodů peckovin 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Třešeň Moniliový úžeh (spála) peckovin 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Třešeň Skvrnitost listů třešně a višně 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Třešeň Moniliová hniloba plodů peckovin 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Třešeň Koletotrichová hniloba třešně 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Višeň Moniliová hniloba plodů peckovin 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Višeň Koletotrichová hniloba třešně 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Višeň Moniliový úžeh (spála) peckovin 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Višeň Skvrnitost listů třešně a višně 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Zelí Alternariová skvrnitost košťálovin 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU, pouze zelí hlávkové
Zelí Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU, pouze zelí hlávkové
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail