BASF
BASF
BASF

AGRA

LUNA EXPERIENCE

Účinná látka

Albíit
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4-25 m.
- chranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin a členovců 10 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

200–1000 l/ha

postřik, rosení

2×/rok

10–12 dnů

jabloň, hrušeň

300–1500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

1×/rok při dávce 0,75 l/ha

2×/rok při dávce 0,5 l/ha

21 dnů

třešeň, višeň, slivoň

300–1500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

1×/rok při dávce 0,6 l/ha

2×/rok při dávce 0,4 l/ha

21 dnů

broskvoň

300–1500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

2×/rok

21 dnů

meruňka

300–1500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

1×/rok při dávce 0,75 l/ha

2×/rok při dávce 0,5 l/ha

21 dnů

Účinnost přípravku byla u skládkových chorob jádrovin ověřena proti moniliové hnilobě, šedé hnilobě, hořké (gloeosporiové) hnilobě, peniciliové (modré) hnilobě, alternáriové hnilobě a skládkové strupovitosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva

6

6

6

6

ovocné stromy

25

18

12

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců a necílových rostlin [m]

ovocné stromy

10

0

0

0

Při aplikaci do ovocných stromů: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Minoritní registrace - pór, cibule, mrkev, petržel, zelí hlávkové, květák, růžičková kapusta

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pór, zelí, květák, kapusta

200–800 l/ha

postřik

-

cibule, mrkev, petržel

200–800 l/ha

postřik

21 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pór, cibule, mrkev, petržel, zelí hlávkové, květák, růžičková kapusta

4

4

4

4

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Broskvoň Moniliová hniloba plodů peckovin 81–87 BBCH 7 0,5 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 2×/rok
Cibule Botryotiniová skvrnitost listů cibule 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 7 0,5 l 200–800 l max. 2×, minor. reg.: EU
Cibule Alternáriová skvrnitost cibule 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 7 0,5 l 200–800 l max. 2×, minor. reg.: EU
Cibule Rez cibulová 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 7 0,5 l 200–800 l max. 2×, minor. reg.: EU
Hrušeň Padlí jabloňové 57–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Hrušeň Nektriové usychání větví 57–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Hrušeň Skládkové choroby 85–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Hrušeň Strupovitost hrušně 57–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Jabloň Strupovitost jabloně 57–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Jabloň Padlí jabloňové 57–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Jabloň Nektriové usychání větví 57–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Jabloň Skládkové choroby 85–87 BBCH 14 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha, max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Kapusta Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU, pouze kapusta růžičková
Kapusta Alternariová skvrnitost košťálovin 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU, pouze kapusta růžičková
Květák Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU
Květák Alternariová skvrnitost košťálovin 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU
Meruňka Moniliová hniloba plodů peckovin 59–87 BBCH 3 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Meruňka Moniliový úžeh (spála) peckovin 59–87 BBCH 3 0,5-0,75 l (0,25 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,75 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,5 l/ha
Mrkev Padlí miříkovitých 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,6 l 200–800 l max. 2×, minor. reg.: EU
Mrkev Suchá (alternariová) skvrnitost listů mrkve 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,6 l 200–800 l max. 2×, minor. reg.: EU
Petržel Padlí miříkovitých 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,6 l 200–800 l max. 2×, minor. reg.: EU
Pór Alternáriová skvrnitost póru 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 21 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU
Pór Rez cibulová 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 21 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU
Réva vinná Bílá hniloba - réva vinná 57–73 BBCH 14 0,375 l 200–1000 l max. 2×/rok
Réva vinná Padlí révové 57–73 BBCH 14 0,375 l 200–1000 l max. 2×/rok
Slivoň Skvrnitost listů 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Slivoň Moniliová hniloba plodů peckovin 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Třešeň Koletotrichová hniloba třešně 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Třešeň Moniliový úžeh (spála) peckovin 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Třešeň Skvrnitost listů třešně a višně 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Třešeň Moniliová hniloba plodů peckovin 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Višeň Moniliová hniloba plodů peckovin 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Višeň Koletotrichová hniloba třešně 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Višeň Moniliový úžeh (spála) peckovin 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Višeň Skvrnitost listů třešně a višně 59–87 BBCH 7 0,4-0,6 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha) 300–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 1×/rok při dávce 0,6 l/ha; max. 2×/rok při dávce 0,4 l/ha
Zelí Alternariová skvrnitost košťálovin 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU, pouze zelí hlávkové
Zelí Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 20–49 BBCH, při prvních příznacích choroby 14 0,75 l 200–800 l max. 1×, minor. reg.: EU, pouze zelí hlávkové
detail