Chemap Agro s.r.o.

LUNA SENSATION

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 7-20 m (dle plodiny).

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a vstupem na pozemek.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

jahodník

300–600 l/ha

postřik

7 dnů

cibulovité okrasné rostliny, hlíznaté okrasné rostliny

150–400 l/ha

postřik

7 dnů

Před ošetřením cibulovitých a hlíznatých okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.

Neaplikujte na tulipány krátce před květem nebo během kvetení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jahody

20

9

5

4

okrasné rostliny cibulovité a  hlíznaté

7

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jahodník Plíseň šedá - jahodník 40–89 BBCH 1 0,8 l 300–600 l max. 2×, venkovní prostory
Jahodník Padlí jahodníkové 40–89 BBCH 1 0,8 l 300–600 l max. 2×, venkovní prostory
Okrasné rostliny Plíseň šedá 12–89 BBCH AT 0,3 l 150–400 l max. 5×, venkovní prostory, pouze cibulovité a hlíznaté okrasné rostliny
detail