BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

LUNA SENSATION

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 7-20 m (dle plodiny).

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a vstupem na pozemek.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

jahodník

300–600 l/ha

postřik

7 dnů

cibulovité okrasné rostliny, hlíznaté okrasné rostliny

150–400 l/ha

postřik

7 dnů

Před ošetřením cibulovitých a hlíznatých okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.

Neaplikujte na tulipány krátce před květem nebo během kvetení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jahody

20

9

5

4

okrasné rostliny cibulovité a  hlíznaté

7

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Minoritní registrace - réva, salát, okrasné rostliny

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

400–1200 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

14 dnů

salát

200–800 l/ha

postřik

1× pole,

2× skleník

7 dnů

jiřina, kosatec, cibulovité okrasné rostliny, hlíznaté okrasné rostliny

500–1000 l/ha

postřik

1× za rok venkovní,

2× za rok skleník

7 dnů

pivoňka

200–800 l/ha

postřik, rosení

1× za rok venkovní

2× za rok skleník

7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

réva

30

18

12

6

salát, okrasné rostliny do 50 cm

20

9

5

4

okrasné rostliny 50–150 cm

40

25

15

8

Réva: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Salát, okrasné rostliny do 50 cm, okrasné rostliny 50–150 cm: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jahodník Plíseň šedá - jahodník 40–89 BBCH 1 0,8 l 300–600 l max. 2×, venkovní prostory
Jahodník Padlí jahodníkové 40–89 BBCH 1 0,8 l 300–600 l max. 2×, venkovní prostory
Okrasné rostliny Hlízenka menší 12–89 BBCH AT 0,8 l jiřina, kosatec, hlíznaté okrasné rostliny, cibulovité okrasné rostliny mimo tulipán, mimo hyacint, mimo narcis; venkovní, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Plíseň šedá 12–89 BBCH AT 0,3 l 150–400 l max. 5×, venkovní prostory, pouze cibulovité a hlíznaté okrasné rostliny
Okrasné rostliny Hlízenka menší 12–89 BBCH AT 0,8 l pivoňka; venkovní, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Hlízenka obecná 12–89 BBCH AT 0,8 l jiřina, kosatec, hlíznaté okrasné rostliny, cibulovité okrasné rostliny mimo tulipán, mimo hyacint, mimo narcis; venkovní, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Hlízenka obecná 12–89 BBCH AT 0,8 l pivoňka; venkovní, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Plíseň šedá 12–89 BBCH AT 0,8 l pivoňka; venkovní, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Réva vinná Červená spála révy vinné 15–73 BBCH 14 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát Hlízenka obecná 12–49 BBCH 7 0,8 l pole, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát Plíseň šedá 12–49 BBCH 7 0,8 l pole, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát Hlízenka menší 12–49 BBCH 7 0,8 l pole, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail