Chemap Agro s.r.o.

MAGNELLO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l/ha

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá Fusariózy klasů BBCH 51–69 AT 1 l max.1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová BBCH 51–69 AT 1 l max.1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná BBCH 51–69 AT 1 l max.1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 51–69 AT 1 l max.1×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku BBCH 31–59 AT 0,8 l max.2×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim od BBCH 14, na jaře v BBCH 31–59 AT 0,8 l max.2×
detail