Chemap Agro s.r.o.

MASTANA SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

SPe2:
- Při aplikaci přípravku do jabloní a hrušní: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejich okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

SPe3:
- Při aplikaci do brambor, ozimé a jarní pšenice, cibule, chřestu, květinových cibulí a okrasných rostlin do 50 cm: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci přípravku do jabloní: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchové vodě Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 25 m vzhledem k povrchové vodě, při 75 %redukci úletu na 18 m a při 90 % redukci úletu pak na 12 m.
- Při aplikaci přípravku do hrušní: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchové vodě Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 25 m vzhledem k povrchové vodě, při 75 %redukci úletu na 16 m a při 90 % redukci úletu pak na 8 m.

Doporučení

Brambory ošetřujte podle signalizace v intervalech 7–10 dnů.

Pšenici ozimou a jarní ošetřujte max. 2× v intervalu 10–14 dnů od BBCH 47 do BBCH 61.

Jabloně ošetřujte max. 2× v období kvetení. Dávku 0,3 % použijte při aplikacích v intervalu 10–12 dnů, dávku 0,24 % použijte při aplikacích v intervalu 7 dnů.

Hrušně ošetřujte 1× před kvetením a max. 2× během kvetení a po odkvětu v intervalu 7–10 dnů.

Cibuli ošetřujte v intervalu 14 dnů do BBCH 40 (začátek tvorby cibulí).

Chřest ošetřujte od července, max. 4×, interval mezi aplikacemi 7–19 dnů.

Okrasné cibuloviny ošetřujte v intervalu 14 dnů do BBCH 40 (začátek tvorby cibulí), max. 8×.

Chryzantémy ve sklenících ošetřujte do výšky rostlin 50 cm, max. 4× v intervalu 7–14 dnů.

Okrasné rostliny ošetřujte do výšky rostlin 50 cm, max. 4× v intervalu 14 dnů. Okrasné rostliny na volných plochách ošetřujte od BBCH 50 (viditelné květenství nebo květní poupata).

Pokud je stanovena koncentrace, postřik ukončete při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Ve sklenících neaplikujte při vyšší vlhkosti.

V hrušních nepoužívejte na odrůdu Konference.

Před ošetřením okrasných rostlin a chryzantém ověřte citlivost na menším počtu rostlin.

Do 4 týdnů po ošetření přípravkem Mastana SC mohou na okrasných rostlinách zůstávat viditelné stopy po aplikaci.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Při aplikaci přípravku do jabloní a hrušní: SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejich okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Vstup pracovníků do ošetřeného prostoru je možný bezprostředně po úplném zaschnutí aplikovaného přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambor, ozimá a jarní pšenice, cibule, chřest, květinové cibule, okrasné rostliny do 50 cm
4
4
4
4
jabloně
30
25
18
12
hrušně
30
25
16
8

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru podle signalizace v intervalech 7–10 dnů 7 3,2 l
Cibule Plíseň cibulová v intervalu 14 dnů do BBCH 40 (začátek tvorby cibulí) 28 4 l
Hrušeň Strupovitost hrušně 1× před kvetením a max. 2× během kvetení a po odkvětu v intervalu 7–10 dnů 28 0,3 % (300 ml/100 l vody) max. 3×
Chryzantema Rez bílá chryzantemová do výšky rostlin 50 cm, v intervalu 7–14 dnů. AT 0,48 % (480 ml/100 l vody) platí pouze pro skleníky, max. 4×
Chryzantema Rez muškátová do výšky rostlin 50 cm, v intervalu 7–14 dnů AT 0,48 % (480 ml/100 l vody) platí pouze pro skleníky, max. 4×
Chřest Plíseň šedá po sklizni, od července, interval mezi aplikacemi 7–19 dnů AT 4 l max. 4×
Jabloň Strupovitost jabloně v období kvetení 28 0,24-0,3 % (240–300 ml/100 l vody) max. 2×
Okrasné rostliny Rez bílá chryzantemová do výšky rostlin 50 cm,v intervalu 14 dnů;na volných plochách od BBCH 50 (viditelné květenství nebo květní poupata AT 0,48 % (480 ml/100 l vody) max. 4×
Okrasné rostliny Plíseň šedá v intervalu 14 dnů do BBCH 40 (začátek tvorby cibulí) AT 3-4 l platí pro okrasné rostliny cibuloviny, max. 8×
Okrasné rostliny Rez muškátová do výšky rostlin 50 cm,v intervalu 14 dnů;na volných plochách od BBCH 50 (viditelné květenství nebo květní poupata AT 0,48 % (480 ml/100 l vody) max. 4×
Pšenice jarní Braničnatka plevová v intervalu 10–14 dnů od BBCH 47 do BBCH 61 AT 4,8 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová v intervalu 10–14 dnů od BBCH 47 do BBCH 61 AT 4,8 l max. 2×
detail