Chemap Agro s.r.o.

MILDICUT

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

R věty - vodní organismy:
R 52/53 - Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
S 60 - Zneškodněte jako nebezpečný odpad
S 61 - Zabraňte uvolnění do ŽP
SP 1 - Zabraňte kontaminaci vod

Doporučení

Při aplikaci nesmí být aplikační kapalinou zasaženy sousední porosty.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek Mildicut nebo jiný se stejným mechanizmem působení jako cyazofamid vícekrát než 3× v průběhu vegetace a maximálně 2× za sebou.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 21 2 l (min. koncentrace 0,4%) do 500 l max. 3× v průběhu vegetace
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 21 3,5-4 l (min. koncentrace 0,4%) do 1000 l max. 3× v průběhu vegetace
detail