Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

MILDICUT

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 6 m.
DO:
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Z důvodu rizika pro žížaly nesmí aplikační dávka přípravku přesáhnout 8 l/ha za rok.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

200–1 000 l/ha

postřik, rosení

3× za rok do celkové dávky 8,0 l/ha

10–14 dnů

Pokud snižujeme dávku aplikační kapaliny v révě v rámci doporučovaného rozmezí (200–1 000 l/ha), snižujeme úměrně dávku přípravku na jednotku ošetřené plochy tak, aby byla zachována koncentrace.

Aplikujte přednostně preventivně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva

6

6

6

6

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Plíseň révová 61-89 BBCH 21 2 l do 500 l max. 3× v průběhu vegetace
Réva vinná Plíseň révová 15–61 BBCH 21 4 l do 1000 l max. 3× v průběhu vegetace
detail