BASF
BASF
BASF

AGRA

MINOS

Účinná látka

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku MYTHOS 30 SC
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Přípravek představuje riziko pro dospělce parazitických vosiček druhu Encarsia formosa (mšicovník), užívané v integrované ochraně rostlin.
SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě při aplikaci do jabloní a hrušní a 4 m při aplikaci do jahodníku.

Doporučení

Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.
Při použití v jádrovinách je nižší dávka doporučena při aplikaci před kvetením, vyšší po odkvětu a při velmi silném infekčním tlaku.
Na etiketě nelze uvádět větu: Přípravek současně účinkuje i proti bílé hnilobě. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
SPa 1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu anilinopyrimidinu (pyrimethanil, cyprodinil, mepanipyrim) v jádrovinách vícekrát než 4× za vegetační sezonu, v révě a jahodníku vícekrát než 1× za vegetační sezonu.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Strupovitost hrušně preventivně 28 0,75-1 l 300–1000 l max. 4×
Jabloň Strupovitost jabloně preventivně 28 0,75-1 l 300–1000 l max. 4×
Jahodník Plíseň šedá - jahodník 5 2,5 l 1000–2000 l max. 1×
Okrasné rostliny Skvrnitost listů preventivně nebo při prvním výskytu choroby 3/5 1,5-2,5 l 0,15–0,25 % - do skanutí max. 3×,OL pro další manipulaci 3 dny/pro uvádění na trh 5 dnů, dávka % do počátku skanutí, minor. reg.: SRS
Okrasné rostliny Plíseň šedá preventivně nebo při prvním výskytu choroby 3/5 1,5-2,5 l 0,15–0,25 % - do skanutí max. 1×,OL pro další manipulaci 3 dny/pro uvádění na trh 5 dnů, dávka % do počátku skanutí, minor. reg.: SRS
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva 21 2,5 l 300–1000 l max. 1×
detail