BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

MINOS FORTE

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Scala.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4-18 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

jádroviny - strupovitost

500–1500 l/ha

(max. 500 l/ha/m výšky koruny)

postřik, rosení

4× za rok

7–10 dnů

jabloň, hrušeň - skládkové choroby

200–2000 l/ha

10 dnů

jahodník

max. 2000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

-

réva

400–1600 l/ha

(max. 800 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

1× za rok

-

Účinnost přípravku byla u skládkových chorob jádrovin ověřena proti Neofabrea perennans, Neofabrea vagabunda, Neofabrea malicortitis (kruhová hnědá hniloba jablek), Monilia fructigena (moniliová hniloba jablek) a Botryotinia fuckeliana (šedá hniloba).

LWA = (ošetřená výška koruny × 2 × 10 000) / šířka meziřadí

Při aplikaci na skládkové choroby jádrovin nepřekračujte dávkování maximální dávku 1,5 l/ha.

Při snižování dávky přípravku podle LWA sadu se zároveň úměrně snižuje dávka vody.

Upřesnění počtu aplikací do jádrovin: přípravek může být aplikován do jádrovin maximálně 4× a nesmí být překročena celková dávka 6,0 l/ha. Z toho v jednotlivých indikacích může být aplikován maximálně 3×.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

jahody

4

4

4

4

réva

6

6

6

6

jádroviny

18

14

8

4

Jahody: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Jádroviny: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Strupovitost hrušně do 69 BBCH, podle signalizace AT 1,125 l (0,375 l/ha/m výšky koruny) max. 3× za rok
Hrušeň Skládkové choroby 79–89 BBCH 7 1,5 l max. 3× za rok
Jabloň Strupovitost jabloně do 69 BBCH, podle signalizace AT 1,125 l (0,375 l/ha/m výšky koruny) max. 3× za rok
Jabloň Skládkové choroby 79–89 BBCH 7 1,5 l (1,0 l/10 000 m2 LWA) max. 3× za rok
Jahodník Plíseň šedá - jahodník na počátku květu nebo uprostřed kvetení nebo na konci kvetení 7 2,5 l max. 1× za rok
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva do 61 BBCH, podle signalizace 28 1 l max. 1× za rok
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva 61–75 BBCH, podle signalizace 28 2 l max. 1× za rok
detail