BASF
BASF
BASF

AGRA

MIRADOR

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Amistar.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

MIRADOR

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci do pšenice, ječmene, řepky olejky a lupiny.

Působení

Unikátní vlastností azoxystrobinu je jeho systemický účinek. Jako jediný zástupce ze skupiny strobilurinů je účinná látka Amistaru plně systemická a je v rostlinách dokonale rozváděna. Další významnou předností Amistaru je vysoce spolehlivá účinnost proti velice širokému spektru houbových chorob. Aplikaci provádíme vždy preventivně, to znamená, že Amistar musí být použit ještě před nebo těsně na počátku infekce choroby. Amistar působí dlouhodobě a může zabránit vzniku nové infekce po dobu 3 – 8 týdnů.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

50–150 l/ha

aplikace do půdy

-

pšenice, ječmen

200–300 l/ha

postřik

14 dnů

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

21 dnů

Použití v bramborách: Přípravek se aplikuje při výsadbě povolenými speciálními aplikátory do správně připravené půdy (brázd). Aplikační kapalina, směrovaná k ošetření půdy v brázdě, nesmí přímo zasáhnout vysazované hlízy.

Na půdách s vysokým obsahem organické hmoty přípravek neúčinkuje. Při použití sazeče méně šetrného k hlízám nebo nesprávně předklíčené nebo nesprávně skladované sadby, dále při přerušení dormance sadby nebo po předchozím namoření sadby nelze vyloučit, zpravidla přechodný, negativní vliv na vzcházení sadby. Aplikaci v porostech brambor, určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu, konzultujte s držitelem povolení.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen, řepka olejka, brambor

4

4

4

4

Pro aplikaci do pšenice, ječmene, řepky olejky: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Minoritní použití - ředkev olejná

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ředkev olejná

200–400 l/ha

postřik

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s  ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ředkev olejná
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ředkev olejná
5
0
0
0

Minoritní použití - brambor

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

400–600 l/ha

postřik

max. 3×

7–14 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Minoritní použití - lupina

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
lupina
200–400 l/ha
postřik
14 dní

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
lupina
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
lupina
5
0
0
0

Minoritní použití - maliník, ostružiník

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

maliník, ostružiník

200–1000 l/ha

postřik, rosení

max. 2×

7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

maliník, ostružiník

8

6

6

6

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Návod k použití

Odolnost dešťovým srážkám: 2 hod po aplikaci

Popis mísitelnosti

Produkty použitelné do tank-mix směsí s fungicidem Amistar: Hnojivo DAM 390 a síran hořečnatý („hořká sůl“), přípravky Alert S, Archer Top 400 EC, Artea 330 EC, Bravo 500, Caramba, Flamenco, Folicur, Sportak 45 EW, Tango Super, Moddus, Ronilan FL, Rovral Flo, Grasp, Starane, Cerone, Decis, Karate se Zeon technologií 5 CS, Pirimor 50 WG, přípravky na bázi úč.l. CCC, ethephon, MCPA.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Hnědá skvrnitost listů bramboru 7 0,5 l 400–600 l max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Brambor Kořenomorka bramborová aplikace do půdy při výsadbě AT 3 l 50–150 l max. 1×
Brambor Koletotrichové vadnutí brambor aplikace do půdy při výsadbě AT 3 l 50–150 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Lupina bílá Antraknóza luskovin preventivně nebo při zjištění výskytu 35 1 l max. 2×, minor. reg.: EU
Lupina žlutá Antraknóza luskovin preventivně nebo při zjištění výskytu 35 1 l max. 2×, minor. reg.: EU
Maliník Plíseň šedá 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Maliník Antraknóza 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Maliník Rez maliníková 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostružiník Plíseň šedá 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostružiník Antraknóza 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostružiník Rez maliníková 7 1 l 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Rez plevová 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×
Ředkev Hlízenka obecná 60–65 BBCH AT 1 l 200–400 l jen semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Čerň řepková 60–65 BBCH AT 1 l 200–400 l jen semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 60–69 BBCH 21 1 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 60–69 BBCH 21 1 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 60–69 BBCH 21 1 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 60–69 BBCH 21 1 l 200–400 l max. 2×
Trávy Rez travní při ohrožení ve fázi sloupkování nebo při prvním výskytu onemocnění 35 0,5-1 l 200–400 l jen semenné porosty, rzi, listové skvrnitosti, plísňovitosti trav, max 2×, odstup 14 dní, pozemně, minor. reg.: SPTJS
detail