Chemap Agro s.r.o.

MIRAGE 45 ECNA

Účinná látka

Balení

5 l HDPE kanystr

Charakteristika

Širokospektrální fungicid s lokálně systémovým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu s protektivními a eradikativními účinky k ochraně obilnin proti chorobám pat stébel, chorobám listů, klasů a k moření okrasných rostlin proti fuzariózám.

MIRAGE 45 ECNA

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Působení

Prochloraz je širokospektrální fungicidní účinná látka s lokálně systémovým účinkem, tzn., že proniká do rostlinných pletiv, avšak do neošetřených částí rostlin není rozváděna. Patří do skupiny vícestupňových inhibitorů biosyntézy ergosterolu patogenních hub. Přípravek účinkuje preventivně a eradikativně.

Spektrum účinnosti

Mirage 45 ECNA účinkuje proti širokému spektru houbových chorob obilnin, jako např. komplex chorob způsobujících stéblolam - Pseudocercosporella herpotrichoides, Fusarium spp., Rhizoctonia a další, braničnatka plevová - Septoria nodorum (Leptosphaeria nodorum), braničnatka pšeničná - Septoria tritici (Mycosphaerella graminicola), komplex chorob klasů, včetně černí - Cladosporium spp., alternáriová skvrnitost - Alternaria spp., fusarióz - Fusarium spp., rynchosporiová skvrnitost - Rhynchosporium secalis, hnědá skvrnitost ječmene - Pyrenophora teres a další.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale

200–400 l/ha

postřik

Zákazy, omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

pšenice, ječmen, žito, tritikale

zákaz zkrmování přežvýkavcům kromě skotu, ječnou slámu nezkrmovat žádnému z přežvýkavců

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale

4

4

4

4

Popis mísitelnosti

Přípravek Mirage 45 ECNA je mísitelný s většinou běžně používaných herbicidů (včetně fenoxykyselin), insekticidů, fungicidů a s kapalným hnojivem DAM 390. Základním předpokladem pro kombinace je shoda optimálních aplikačních termínů pro Mirage 45 ECNA a druhý přípravek. Při aplikaci směsí doporučujeme nepoužívat dolní hranici dávkování vody a během aplikace udržujte míchací zařízení v chodu. Doporučujeme předem provést zkoušku mísitelnosti obou přípravků v příslušné koncentraci s použitím místní vody. Je potřeba zabránit použití přípravku Mirage 45 ECNA s dalšími pesticidy a nebo s DAM 390 při ošetřování porostů oslabených suchem, přemokřením, mrazem, krupobitím nebo škůdci.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–39 BBCH 35 1 l max. 1x
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–39 BBCH 35 1 l max. 1x
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–39 BBCH 35 1 l max. 1x
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–39 BBCH 35 1 l max. 1x
Ječmen ozimý Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l max. 1x
Pšenice ozimá Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l max. 1x
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–39 BBCH 35 1 l max. 1x
Tritikale ozimé Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l max. 1x
Žito ozimé Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l max. 1x
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail