BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

MIRAGE 45 ECNA

Účinná látka

Balení

5 l HDPE kanystr

Charakteristika

Širokospektrální fungicid s lokálně systémovým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu s protektivními a eradikativními účinky k ochraně obilnin proti chorobám pat stébel, chorobám listů, klasů a k moření okrasných rostlin proti fuzariózám.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

MIRAGE 45 ECNA

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Působení

Prochloraz je širokospektrální fungicidní účinná látka s lokálně systémovým účinkem, tzn., že proniká do rostlinných pletiv, avšak do neošetřených částí rostlin není rozváděna. Patří do skupiny vícestupňových inhibitorů biosyntézy ergosterolu patogenních hub. Přípravek účinkuje preventivně a eradikativně.

Spektrum účinnosti

Mirage 45 ECNA účinkuje proti širokému spektru houbových chorob obilnin, jako např. komplex chorob způsobujících stéblolam - Pseudocercosporella herpotrichoides, Fusarium spp., Rhizoctonia a další, braničnatka plevová - Septoria nodorum (Leptosphaeria nodorum), braničnatka pšeničná - Septoria tritici (Mycosphaerella graminicola), komplex chorob klasů, včetně černí - Cladosporium spp., alternáriová skvrnitost - Alternaria spp., fusarióz - Fusarium spp., rynchosporiová skvrnitost - Rhynchosporium secalis, hnědá skvrnitost ječmene - Pyrenophora teres a další.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale

200–400 l/ha

postřik

Zákazy, omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

pšenice, ječmen, žito, tritikale

zákaz zkrmování přežvýkavcům kromě skotu, ječnou slámu nezkrmovat žádnému z přežvýkavců

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale

4

4

4

4

Popis mísitelnosti

Přípravek Mirage 45 ECNA je mísitelný s většinou běžně používaných herbicidů (včetně fenoxykyselin), insekticidů, fungicidů a s kapalným hnojivem DAM 390. Základním předpokladem pro kombinace je shoda optimálních aplikačních termínů pro Mirage 45 ECNA a druhý přípravek. Při aplikaci směsí doporučujeme nepoužívat dolní hranici dávkování vody a během aplikace udržujte míchací zařízení v chodu. Doporučujeme předem provést zkoušku mísitelnosti obou přípravků v příslušné koncentraci s použitím místní vody. Je potřeba zabránit použití přípravku Mirage 45 ECNA s dalšími pesticidy a nebo s DAM 390 při ošetřování porostů oslabených suchem, přemokřením, mrazem, krupobitím nebo škůdci.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–39 BBCH 35 1 l max. 1x
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–39 BBCH 35 1 l max. 1x
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–39 BBCH 35 1 l max. 1x
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–39 BBCH 35 1 l max. 1x
Ječmen ozimý Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l max. 1x
Pšenice ozimá Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l max. 1x
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–39 BBCH 35 1 l max. 1x
Tritikale ozimé Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l max. 1x
Žito ozimé Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l max. 1x
detail