Chemap Agro s.r.o.

MIXANIL

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávka vody: 300–450 l vody/ha

Max. počet aplikací v plodině: 2×

Interval mezi aplikacemi: 7–10 dní

Možný vliv aplikace přípravku na kvalitu rostlinných produktů konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambory
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru optim. BBCH 40 a 40–89 preventivně při zapojení porostu nebo na počátku výskytu, interval mezi aplikacemi 7–10 dní 35 2 l 300–450 l max. 2×
detail