Chemap Agro s.r.o.

MIZONA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 8 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

ječmen, pšenice

100–300 l/ha

postřik

21 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen

8

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 100–300 l
detail