Chemap Agro s.r.o.

MOXIMATE 725 WG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Aplikace do brambor:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Aplikace do vinné révy:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Termín aplikace: dle signalizace

Max. počet aplikací do brambor:

Max. počet aplikací do révy:

Interval mezi aplikacemi: 7 dní

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambory
4
4
4
4
réva
6
6
6
6

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru dle signalizace 7 2,5 kg 300–500 l max. 8×
Réva vinná Plíseň révová dle signalizace, od BBCH 61 (počátek kvetení) 28 2,5 kg max. 1000 l max. 6×
Réva vinná Plíseň révová dle signalizace, do BBCH 61 (počátek kvetení) 28 1,25 kg max. 500 l max. 6×
detail