MOXIMATE 725 WP

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 6 m vzhledem k povrchové vodě při aplikaci do vinné révy
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4m vzhledem k povrchové vodě při aplikaci do brambor

Doporučení

Termín aplikace: dle signalizace

Max. počet aplikací do brambor: 8×

Max. počet aplikací do révy: 6×

Interval mezi aplikacemi: 7 dní

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin
brambory
4
4
4
4
réva
6
6
6
6

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru dle signalizace 7 2,5 kg 300–500 l max. 8×
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 28 2,5 kg max. 1000 l max. 6×
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 28 1,25 kg max. 500 l max. 6×
detail