BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

MYSTIC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do ozimé pšenice a jarní aplikaci do řepky olejky.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

V řepce olejce proti fomové hnilobě se aplikuje na podzim v BBCH 14–19, na jaře v BBCH 30–50. V pšenici ozimé proti fuzariózám klasů se aplikuje ve fázi BBCH 61–69.

Přípravek se aplikuje v obilninách max. 1×, v řepce olejce max. 2×.

Při aplikaci v řepce olejce v podmínkách silného infekčního tlaku fómové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

Přípravek v řepce olejce vykazuje významný vedlejší růstově-regulační efekt.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice ozimá, řepka olejka
4
4
4
4
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá Fusariózy klasů BBCH 61–69 35 1 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku na podzim v BBCH 14–19, na jaře v BBCH 30–50 AT 1 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim v BBCH 14–19, na jaře v BBCH 30–50 AT 1 l max. 2×
detail