Chemap Agro s.r.o.

MYSTIC

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do ozimé pšenice a jarní aplikaci do řepky olejky.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

V řepce olejce proti fomové hnilobě se aplikuje na podzim v BBCH 14–19, na jaře v BBCH 30–50. V pšenici ozimé proti fuzariózám klasů se aplikuje ve fázi BBCH 61–69.

Přípravek se aplikuje v obilninách max. 1×, v řepce olejce max. 2×.

Při aplikaci v řepce olejce v podmínkách silného infekčního tlaku fómové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

Přípravek v řepce olejce vykazuje významný vedlejší růstově-regulační efekt.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice ozimá, řepka olejka
4
4
4
4
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá Fusariózy klasů BBCH 61–69 35 1 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku na podzim v BBCH 14–19, na jaře v BBCH 30–50 AT 1 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim v BBCH 14–19, na jaře v BBCH 30–50 AT 1 l max. 2×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup
DuPont
Prograin-Zia s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
18%
4%
2%
20%
3%
51%
detail