Chemap Agro s.r.o.

NAUTILE DG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Brambor, rajče: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Réva:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 6 m vzhledem k povrchové vodě.

Réva: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více než 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

200–600 l/ha

postřik

max. 4×

7–10 dnů

rajče

200–600 l/ha

postřik

max. 5×

7–10 dnů

réva

400–1200 l/ha (max. 500 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

max. 4×

7–10 dnů

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor, rajče

4

4

4

4

réva

8

6

6

6

Pro aplikaci do révy: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 40–95 BBCH 14 2 kg 200–600 l max. 4×
Rajče Plíseň bramboru na rajčatech 20–71 BBCH 3/7 2 kg 200–600 l max. 5×, OL 3 dny přímý konzum; 10 dní průmyslové zpracování
Réva vinná Plíseň révová BBCH 13–61 35 0,8 kg max. 500 l max. 4×
Réva vinná Plíseň révová BBCH 61–71 35 1,6 kg 400–1200 l max. 4×
detail