Chemap Agro s.r.o.

OPERA TOP

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti braničnatce plevové, padlí travnímu a helmintosporióze pšenice v pšenici ozimé a proti padlí travnímu v ječmeni. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Vliv přípravku na klíčivost osiva konzultujte s držitelem registrace přípravku. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone), vícekrát než 2× za vegetační sezónu.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI a/nebo azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
trávníky - jarní aplikace
4
4
4
4
trávníky - podzimní aplikace
10
4
4
4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Při ošetřování trávníků v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné dodržet následující preventivní a režimová opatření:

- aplikaci je třeba předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu);

- vlastník pozemku nebo pověřená osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy (během a po dobu 7 dní po aplikaci) například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se ošetřených porostů“ s doplněním časových termínů;

- zamezit (popř. omezit) po dobu 7 dní po ošetření vstup osob a pohyb zvířat na ošetřené plochy.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Vliv přípravku na klíčivost osiva konzultujte s držitelem registrace přípravku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone), vícekrát než 2× za vegetační sezonu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI a/nebo azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 31–59 35 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 31–59 35 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná BBCH 31–59 35 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 31–59 35 2 l 200–400 l max. 2×
Trávníky Padlí travní preventivně AT 2 l 200–400 l max. 2×, Minor. reg.: SRS
Trávníky Plíseň sněžná před zámrazem nebo po sejití sněhu AT 2 l 200–400 l max. 2×, Minor. reg.: SRS
Trávníky Skvrnitost listů preventivně AT 2 l 200–400 l max. 2×, Minor. reg.: SRS
Trávníky Rez travní preventivně AT 2 l 200–400 l max. 2×, Minor. reg.: SRS
detail