Chemap Agro s.r.o.

OPUS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Nejvyšší počet aplikací v roce: 2×

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
ječmen, pšenice
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 35 1 l
Ječmen jarní Rzi - obilní 35 1 l
Ječmen jarní Padlí travní 35 1 l
Ječmen ozimý Rzi - obilní 35 1 l
Ječmen ozimý Padlí travní 35 1 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 35 1 l
Pšenice jarní Rzi - obilní 35 1 l
Pšenice jarní Padlí travní 35 1 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 35 1 l
Pšenice ozimá Padlí travní 35 1 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 35 1 l
Pšenice ozimá Rzi - obilní 35 1 l
detail