Chemap Agro s.r.o.

ORIUS 5 FS

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy a odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Riziko z použití přípravku je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelné při výsevku max. 250 kg osiva/ha.
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 1,5 l/t
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 1,5 l/t
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva, primární infekce AT 1,5 l/t
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 1,5 l/t
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva, primární infekce AT 1,5 l/t
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 1,5 l/t
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail