Chemap Agro s.r.o.

ORIUS 5 FS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy a odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Riziko z použití přípravku je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelné při výsevku max. 250 kg osiva/ha.
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 1,5 l/t
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva, primární infekce AT 1,5 l/t
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 1,5 l/t
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva, primární infekce AT 1,5 l/t
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 1,5 l/t
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 1,5 l/t
detail