Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

ORTIVA

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Amistar.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

ORTIVA

Agromanualshop.cz- Figaro - doprodej rodenticidů
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3
Pro aplikaci do cukrovky, ječmene, pšenice, řepky olejky a brambor: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. zdálenosti) vzhledem k nezemědělské půdě.
Pro aplikaci do lupiny a lnu: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Působení

Unikátní vlastností azoxystrobinu je jeho systemický účinek. Jako jediný zástupce ze skupiny strobilurinů je účinná látka Amistaru plně systemická a je v rostlinách dokonale rozváděna. Další významnou předností Amistaru je vysoce spolehlivá účinnost proti velice širokému spektru houbových chorob. Aplikaci provádíme vždy preventivně, to znamená, že Amistar musí být použit ještě před nebo těsně na počátku infekce choroby. Amistar působí dlouhodobě a může zabránit vzniku nové infekce po dobu 3 – 8 týdnů.

Doporučení

Pro ošetření porostů jarní i ozimé pšenice je optimálním termínem vývojová fáze plně vymetaného klasu (BBCH 49/51 - 59).

Pro ošetření porostů jarního i ozimého ječmene je optimálním termínem vývojová fáze plně vyvinutého praporcového listu a na počátku metání (BBCH 39/49 - 55).

Kurativního účinku dosáhneme vytvořením „tank-mix“ směsí Amistaru a  fungicidů na bázi azolu či morfolinu (např. Artea 330 EC, Archer Top 400 EC, Bravo 500, apod.). V TM směsích nesmí nikdy klesnout dávka Amistaru pod 0,5 l/ha. Pokud aplikujeme tyto snížené dávky Amistaru v TM směsích, je potřeba ještě alespoň jeden fungicidní vstup Amistarem za vegetaci, nejlépe opět ve směsi s dalšími fungicidy, aby bylo na hektar aplikováno dostatečné množství azoxystrobinu za jedno vegetační období. Neúměrné snižování dávek strobilurinů obecně může vést ke vzniku rezistence chorob k této skupině fungicidů.

Po aplikaci Amistaru jsou porosty déle zelené „green efekt“, což s sebou přináší možnost ukládání asimilátů po delší dobu a následného zvýšení výnosu (každý den asimilace navíc přináší podle zahraničních výzkumů průměrný nárůst výnosu 1,5 q/ha a navýšení HTS). Amistar oddaluje stárnutí pletiv díky jeho antioxidačnímu potenciálu, chránícímu rostliny před škodlivými aktivními formami kyslíku. Po aplikaci Amistaru rovněž dochází ke zvýšení aktivity antistresového enzymu v rostlinách, což opět zajišťuje lepší nalévání zrna v období od metání do mléčné zralosti a  tím ke zvýšení výnosu a HTS.

Porosty řepky olejky ošetřujeme proti hlízence obecné a černi řepkové ve vývojové fázi BBCH 65 (plný květ) dávkou 1 l/ha. Výhodou přípravku Amistar aplikovaného v období kvetení je jeho relativní neškodnost pro včely a možnost vytváření TM směsí s pyrethroidy proti šešulovým škůdcům (bejlomorka kapustová, ...).

Použití v bramborách: Přípravek se aplikuje při výsadbě povolenými speciálními aplikátory do správně připravené půdy (brázd). Aplikační kapalina, směrovaná k ošetření půdy v brázdě, nesmí přímo zasáhnout vysazované hlízy. Na půdách s vysokým obsahem organické hmoty přípravek neúčinkuje. Při použití sazeče méně šetrného k hlízám nebo nesprávně předklíčené nebo nesprávně skladované sadby, dále při přerušení dormance sadby nebo po předchozím namoření sadby nelze vyloučit, zpravidla přechodný, negativní vliv na vzcházení sadby.
Aplikaci v porostech brambor, určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu, konzultujte s držitelem povolení.

V cukrovce se Amistar používá přednostně preventivně, nejpozději při zjištění prvních příznaků choroby, obvykle od fáze BBA 43 (skoro úplné zapojení porostu – nad 12 listů na rostlinu) do fáze BBA 49 (6 – 8 týdnů po zapojení porostů). Dávka 0,8 l/ha se aplikuje při nižším infekčním tlaku. Při silném infekčním tlaku se používá dávka 1 l/ha. Při trvajícím tlaku a podmínkách vhodných pro rozvoj choroby je možné postřik opakovat (maximálně dva za sebou jdoucí postřiky).

Přípravek Amistar potvrzuje po celé Evropě vynikající fungicidní účinky, širokospektrálnost a vysokou efektivnost jeho aplikace při použití v  řadě dalších plodin – zelenina, slunečnice, mák, drobné ovoce, trávníky apod.

SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky včetně mořidel, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadon a  fenamidon), vícekrát než 2× za vegetační sezonu.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky včetně mořidel, které obsahují účinné látky typu typu QoI (strobiluriny, famoxadon a  fenamidon), po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Minoritní použití - ředkev olejná

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ředkev olejná

200–400 l/ha

postřik

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s  ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ředkev olejná
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ředkev olejná
5
0
0
0

Minoritní použití - brambor

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

400–600 l/ha

postřik

max. 3×

7–14 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Minoritní použití - lupina

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
lupina
200–400 l/ha
postřik
14 dní

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
lupina
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
lupina
5
0
0
0

Návod k použití

Odolnost dešťovým srážkám: 2 hod po aplikaci

Popis mísitelnosti

Produkty použitelné do tank-mix směsí s fungicidem Amistar: Hnojivo DAM 390 a síran hořečnatý („hořká sůl“), přípravky Alert S, Archer Top 400 EC, Artea 330 EC, Bravo 500, Caramba, Flamenco, Folicur, Sportak 45 EW, Tango Super, Moddus, Ronilan FL, Rovral Flo, Grasp, Starane, Cerone, Decis, Karate se Zeon technologií 5 CS, Pirimor 50 WG, přípravky na bázi úč.l. CCC, ethephon, MCPA.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Baklažán Hnědá skvrnitost baklažánu 14 0,5-1 l skleníkové kultury, max. 2x
Baklažán Hnědá skvrnitost baklažánu 3 1 l polní kultury, max. 2x
Borovice Sypavka 10 1 l 200-1000 l max. 3x, pozemně, OL pro vstup do ošetřeného porostu
Brambor Hnědá skvrnitost listů bramboru 7 0,5 l 400–600 l max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Brokolice Alternariová skvrnitost košťálovin 14 1 l max. 2x
Brokolice Plíseň zelná 14 1 l max. 2x
Celer Septoriová skvrnitost celeru 14 1 l max. 2x
Cibule Bílá hniloba - cibule 14 1 l max. 2x
Cibule Plíseň cibulová 14 1 l max. 2x
Cibule Kladosporiová skvrnitost listů cibule 14 1 l max. 2x
Cibule šalotka Plíseň cibulová 14 1 l max. 2x
Cuketa Padlí cukety 3 1 l max. 2x
Cuketa Plíseň okurková 3 1 l max. 2x
Česnek Plíseň cibulová 14 1 l max. 2x
Česnek Kladosporiová skvrnitost listů česneku 14 1 l max. 2x
Česnek Rzi - zelenina 14 1 l max. 2x
Česnek Bílá hniloba - česnek 14 1 l max. 2x
Hrách Plíseň hrachová 14 1 l hrách cukrový a dřeňový, max. 2x
Hrách Antraknóza luskovin 14 1 l hrách cukrový a dřeňový, max. 2x
Hrách Sklerotinová skvrnitost hrachu 14 1 l hrách cukrový a dřeňový, max. 2x
Chmel Plíseň chmelová 28 0,75-1,6 l 700-2700 l max. 2x, pozemně, rosení
Chřest Rez chřestová AT 1 l max. 3x
Chřest Černá hniloba chřestu AT 1 l max. 3x
Jahodník Padlí jahodníkové 3 1 l 400–800 l max. 2x, odstup 7–14 dní, ověřit citlivost, minor. reg.: VÚŠO Holovousy
Jahodník Antraknóza jahodníku 3 1 l 400–800 l max. 2x, odstup 7–14 dní, ověřit citlivost, minor. reg.: VÚŠO Holovousy
Jahodník Bílá skvrnitost listů jahodníku 3 1 l 400–800 l max. 2x, odstup 7–14 dní, ověřit citlivost, minor. reg.: VÚŠO Holovousy
Jahodník Antraknózová skvrnitost jahodníku 3 1 l 400–800 l max. 2x, odstup 7–14 dní, ověřit citlivost, minor. reg.: VÚŠO Holovousy
Kapusta Alternariová skvrnitost košťálovin 14 1 l stonková a růžičková kapusta, max. 2x
Kapusta Plíseň zelná 14 1 l stonková a růžičková kapusta, max. 2x
Kedluben Alternariová skvrnitost košťálovin 14 1 l max. 2x
Kedluben Plíseň zelná 14 1 l max. 2x
Křen Plíseň bělostná 28 1 l max. 2x
Křen Alternariová skvrnitost košťálovin 28 1 l max. 2x
Květák Plíseň zelná 14 1 l max. 2x
Květák Alternariová skvrnitost košťálovin 14 1 l max. 2x
Lupina bílá Antraknóza luskovin preventivně nebo při zjištění výskytu 35 1 l 200–400 l max. 2×, minor. Reg.: ÚKZÚZ
Lupina žlutá Antraknóza luskovin preventivně nebo při zjištění výskytu 35 1 l 200–400 l max. 2×, minor. Reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Padlí - okrasné rostliny 2 0,5-1 l 600-1200 l max. 2x, pozemně, OL pro další manipulaci a uvádění rostlin na trh
Okrasné rostliny Rzi - okrasné rostliny 2 0,5-1 l 600-1200 l max. 2x, pozemně, OL pro další manipulaci a uvádění rostlin na trh
Okrasné rostliny Listové skvrnitosti okrasných rostlin 2 0,5-1 l 600-1200 l max. 2x, pozemně, OL pro další manipulaci a uvádění rostlin na trh
Okurka Plíseň okurková 3 0,5-1 l skleníkové kultury, max. 3x
Okurka Padlí okurky 3 1 l polní kultury, max. 3x
Okurka Padlí okurky 3 0,5-1 l skleníkové kultury, max. 3x
Okurka Plíseň okurková 3 1 l polní kultury, max. 3x
Paprika Sklerotiniová skvrnitost papriky 3 1 l polní kultury, max. 2x
Paprika Padlí papriky 3 0,5-1 l skleníkové kultury, max. 2x
Paprika Padlí papriky 3 1 l polní kultury, max. 2x
Paprika Hnědá skvrnitost papriky 3 0,5-1 l skleníkové kultury, max. 2x
Paprika Hnědá skvrnitost papriky 3 1 l polní kultury, max. 2x
Paprika Sklerotiniová skvrnitost papriky 3 0,5-1 l skleníkové kultury, max. 2x
Pastinák Padlí mrkvovitých 10 1 l max. 2x
Petržel Padlí mrkvovitých 10 1 l pouze petržel kořenová, max. 2x
Pór Rzi - zelenina 21 1 l max. 2x
Pór Kladosporiová skvrnitost listů póru 21 1 l max. 2x
Pór Alternáriová skvrnitost póru 21 1 l max. 2x
Rajče Plíseň bramboru na rajčatech 3 0,5-1 l skleníkové kultury, max. 3x
Rajče Čerň rajčatová 3 0,5-1 l skleníkové kultury, max. 3x
Rajče Hnědá skvrnitost rajčat 3 1 l polní kultury, max. 3x
Rajče Padlí rajčete 3 0,5-1 l skleníkové kultury, max. 3x
Rajče Plíseň bramboru na rajčatech 3 1 l polní kultury, max. 3x
Rajče Čerň rajčatová 3 1 l polní kultury, max. 3x
Rajče Hnědá skvrnitost rajčat 3 0,5-1 l skleníkové kultury, max. 3x
Rajče Padlí rajčete 3 1 l polní kultury, max. 3x
Ředkev Čerň řepková 60–65 BBCH AT 1 l 200–400 l jen semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Hlízenka obecná 60–65 BBCH AT 1 l 200–400 l jen semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát Padlí salátové od 3. pravého listu, při ohrožení, nejpozději při zjištění prvního výskytu 14 1 l 200–600 l pouze salát ledový, minor. reg.: Pěstitel Stratov, citlivost není známa, ale doporučuje se ověřit na malém vzorku rostlin, max. 2×, interval 7-12 dnů, střídat s jinak působícími přípravky
Salát Plíseň salátová od 3. pravého listu, při ohrožení, nejpozději při zjištění prvního výskytu 14 1 l 200–600 l pouze salát ledový, minor. reg.: Pěstitel Stratov, citlivost není známa, ale doporučuje se ověřit na malém vzorku rostlin, max. 2×, interval 7-12 dnů, střídat s jinak působícími přípravky
Salát Alternariová skvrnitost košťálovin od 3. pravého listu, při ohrožení, nejpozději při zjištění prvního výskytu 14 1 l 200–600 l pouze salát ledový, minor. reg.: Pěstitel Stratov, citlivost není známa, ale doporučuje se ověřit na malém vzorku rostlin, max. 2×, interval 7-12 dnů, střídat s jinak působícími přípravky
Zelí Alternariová skvrnitost košťálovin 14 1 l max. 2x
Zelí Plíseň zelná 14 1 l max. 2x
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
18%
6%
2%
22%
4%
49%
detail