Chemap Agro s.r.o.

OSIRIS

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Maximální počet aplikací v plodině: 2×.

Aplikační dávka vody: 200–400 l/ha.

Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti braničnatce plevové v pšenici, žitě a tritikale a významnou vedlejší účinnost proti ramulariové skvrnitosti v ječmeni.

Nelze vyloučit přechodné příznaky fytotoxicity.

Vliv aplikace přípravku na kvalitu výnosu pšenice, žita, tritikale a ovsa konzultujte s držitelem povolení.

Aplikace přípravku redukuje tvorbu fuzariových mykotoxinů.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Nelze vyloučit nepříznivý vliv na klíčivost osiva ovsa.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jarní a ozimé obilniny (jarní aplikace)
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 35 3 l
Ječmen jarní Padlí travní 35 3 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 35 3 l
Ječmen jarní Rez ječná 35 3 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 35 3 l
Ječmen ozimý Rez ječná 35 3 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 35 3 l
Ječmen ozimý Padlí travní 35 3 l
Oves jarní Padlí travní 35 3 l
Oves jarní Rez ovesná 35 3 l
Pšenice jarní Padlí travní BBCH 25–61 35 3 l
Pšenice jarní Rez pšeničná BBCH 25–61 35 3 l
Pšenice jarní Fusariózy klasů BBCH 61– 69 35 3 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná BBCH 25–61 35 3 l
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 25–61 35 3 l
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 25–61 35 3 l
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 25–61 35 3 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 25–61 35 3 l
Pšenice ozimá Fusariózy klasů BBCH 61– 69 35 3 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná BBCH 25–61 35 3 l
Tritikale ozimé Rez žitná 35 3 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 35 3 l
Tritikale ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 35 3 l
Tritikale ozimé Padlí travní 35 3 l
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 35 3 l
Žito ozimé Padlí travní 35 3 l
Žito ozimé Rez žitná 35 3 l
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 35 3 l
detail