Chemap Agro s.r.o.

PARAGAN

Účinná látka

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku Artea 330 EC. Fungicid Paragan obsahuje dva osvědčené a široce používané triazoly propiconazole a cyproconazole a spojuje tak výhody známých fungicidů Tilt a Alto. Málokterý fungicid může konkurovat tak skvělému poměru mezi vysokou účinností a příznivou cenou, který Artea nabízí. Další výhoda nového přípravku spočívá v jeho všestrannosti – Paragan je určena pro ošetření jak pšenice, tak i ječmene prakticky proti všem listovým a klasovým chorobám. V sousedních zemích je Paragan registrována i do žita a tritikale. Pšenice i ječmen se ošetřují od vývojové fáze BBCH 29 (konec odnožování) až do vývojové fáze BBCH 65 (střed kvetení) při zjištění prvních příznaků choroby (1 až maximálně 3 % listové plochy napadeno). Pokračuje-li infekční tlak chorob nebo vyskytne-li se další choroba, ošetření se podle potřeby opakuje po 3 až 5 týdnech.
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Na základě výsledků registračních pokusů lze doporučit zejména následující aplikace:
- v ochraně pšenice i ječmene proti všem druhům rzí při využití velmi vysoké a dlouhodobé účinnosti cyproconazolu posilované ještě propiconazolem,
- pokud je cílem dostatečně kvalitní ošetření běžných porostů při dodržení nízkých nákladů („úsporná varianta“),
- jako tank-mix partner s většinou běžně používaných prostředků na ochranu rostlin,
- Artea 330 EC je ideální do kombinací se strobilurinovými fungicidy k ochraně praporcového listu a klasu proti fusariózám, může však být použita i samostatně,
- v kombinaci s Amistarem (0,6 – 0,8 l/ha) se Paragan aplikuje buď v plné (0,5 l/ha) nebo snížené dávce (0,4 l/ha); tato kombinace spojuje výhody fyziologického, protektivního a výnosotvorného působení strobilurinu Amistar s kurativními účinky obou triazolů v přípravku Paragan, podle potřeby je možné flexibilně upravovat dávku jak strobilurinu (Amistar), tak i triazolů (Artea). Čím více jsou porosty napadené chorobami a čím později aplikaci provádíme, tím více převažuje dávka ­triazolů. Naopak, čím dříve do porostu vstupujeme a pokud jsou porosty méně napadené patogeny, tím více převažuje dávka strobilurinu.

Popis mísitelnosti

Produkty použitelné do tank-mix směsí s fungicidem Paragan: hnojivo DAM 390, přípravky Acanto, Amistar, Caramba, Flamenco, Folicur, Tango Super, Moddus, Grasp 25 SC, Starane, Cerone, Decis, Fury 10 EW, Karate se Zeon technologií 5 CS, Pirimor 50 WG, přípravky na bázi úč.l. CCC, cypermethrin a isoproturon.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen jarní Rez plevová 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen ozimý Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen ozimý Rez plevová 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice jarní Rez plevová 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Tritikale ozimé Padlí travní 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Tritikale ozimé Rez plevová 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Žito ozimé Padlí travní 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Žito ozimé Braničnatka plevová 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Žito ozimé Rez plevová 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Žito ozimé Rez žitná 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail