Chemap Agro s.r.o.

PEGASO F

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe2
- Pro pozdní aplikaci:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.
- Pro brzkou aplikaci:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Doporučení

Maximální počet ošetření: 3× v průběhu vegetačního období.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
SPa 1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v révě tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, např. dimethomorf, iprovalikarb, valifenalát, mandipropamid) vícekrát než 4× za vegetační sezonu.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v révě tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (poč. kvetení) 28 1 kg (min. koncentrace 0,2 %); max. 500 l max. 3×
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (poč. kvetení) 28 2 kg (min. koncentrace 0,2 %); max. 1000 l max. 3×
detail