BASF
BASF
BASF

AGRA

PERSEO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, žito, ječmen, tritikale

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost do 59 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost do 59 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez plevová do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez plevová do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Rez pšeničná do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka plevová do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Rez plevová do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez plevová do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Žito jarní Braničnatka pšeničná do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Žito jarní Rez pšeničná do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Žito jarní Braničnatka plevová do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Žito jarní Rez plevová do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka plevová do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Rez plevová do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Rez pšeničná do 69 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×
detail