Chemap Agro s.r.o.

PROCEED

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem, od okraje ošetřovaného pozemku s cílem chránit zdraví místních obyvatel je 10 metrů.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice

200–400 l/ha

postřik

ječmen ozimý

200–400 l/ha

postřik

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek dosahuje proti braničnatce pšeničné a proti hnědé skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen ozimý

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–50 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–50 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 31–55 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 31–55 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 1×
detail