BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

PROCHLORUS

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 8 m.

DO: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, žito, tritikale

150–500 l/ha

postřik

Zákazy, omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

pšenice, žito, tritikale

nelze zkrmovat ošetřenou slámu přežvýkavcům, kromě skotu

Přípravek dosahuje proti stéblolamu i braničnatce pšeničné průměrné účinnosti.

Vliv aplikace přípravku na výnos, kvalitu výnosu, procesy zpracování a množitelský materiál u pšenice jarní, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení.

Citlivost odrůd pšenice jarní, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny, jarní aplikace

8

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice jarní Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Pšenice ozimá Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Tritikale jarní Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Tritikale ozimé Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Žito jarní Braničnatka pšeničná 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Žito jarní Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
Žito ozimé Stéblolam 30–32 BBCH 35 1 l 150–500 l max. 1×
detail