Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

PROFILER

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Doporučení

Nejvyšší počet aplikací za vegetační období plodiny: max. 3×. Aplikační dávka vody: 200–1000 l vody na ha.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek používejte výhradně preventivně, vyvarujte se kurativního a eradikativního použití.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek Profiler nebo jiný obsahující účinnou látku se stejným mechanizmem působení jako fluopikolid vícekrát než 3× v průběhu vegetačního období a max. 2× za sebou.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Přípravek vykazuje při použití v dávce 3,0 kg/ha vedlejší účinnost proti plísni šedé. Využití vedlejší účinnosti je vhodné především při ošetření v období dokvétání (BBCH 71) nebo v období počátku zapojování hroznů (BBCH 77).

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Minoritní registrace - chmel

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

chmel

400–1000 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

chmel

7

6

6

6

Minoritní registrace - ostružiník

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ostružiník

1000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Plíseň chmelová 13–15 BBCH, nejpozději při prvním výskytu, aplikace řádková AT 2,25 kg 400–1000 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Chmel Plíseň chmelová 13–15 BBCH, nejpozději při prvním výskytu, aplikace bodová AT 1,125 g/rostlinu, 0,2–0,5 l vody max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostružiník Plíseň ostružiníková po sklizni, před výskytem choroby AT 2,6 kg 1000 l max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 21 1,5 kg minimální koncentrace 0,3 % max. 500 l max. 3×
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 21 3 kg minimální koncentrace 0,3 % max. 1000 l max. 3×
detail