BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

PROPICO 250 EC

Účinná látka

Agrinova
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, tritikale, ječmen

200–400 l /ha

postřik

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez ječná 29–51 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 29–51 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Padlí travní 29–51 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 39–59 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 39–59 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 39–59 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 39–59 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 39–59 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 39–59 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
detail