BASF
BASF
BASF

AGRA

PYRUS 400 SC

Účinná látka

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 15 metrů vzhledem k povrchovým vodám. Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 12 m, při 75% a 90% redukci na 6 m.
DO: Pro aplikaci do jabloně, hrušněZa účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

200–1000 l/ha

postřik, rosení

max. 1×

jabloň, hrušeň

150–1500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)

postřik, rosení

max. 4×

7 dnů

Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem povolení možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jabloň, hrušeň

15

12

6

6

Pro aplikaci do jabloně, hrušně: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 15 m.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

200–1000 l/ha

postřik, rosení

max. 1×

jabloň, hrušeň

150–1500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)

postřik, rosení

max. 4×

7 dnů

Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem povolení možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jabloň, hrušeň

15

12

6

6

Pro aplikaci do jabloně, hrušně: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Strupovitost hrušně 10–69 BBCH 21 1 l (0,33 l/1 m výšky koruny/ha) 150–1500 l (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 4×
Jabloň Strupovitost jabloně 10–69 BBCH 21 1 l (0,33 l/1 m výšky koruny/ha) 150–1500 l (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 4×
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva 21 2 l 200–1000 l max. 1×
detail