Chemap Agro s.r.o.

PYRUS 400 SC

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 15 metrů vzhledem k povrchovým vodám. Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 12 m, při 75% a 90% redukci na 6 m.
DO: Pro aplikaci do jabloně, hrušněZa účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

200–1000 l/ha

postřik, rosení

max. 1×

jabloň, hrušeň

150–1500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)

postřik, rosení

max. 4×

7 dnů

Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem povolení možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jabloň, hrušeň

15

12

6

6

Pro aplikaci do jabloně, hrušně: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 15 m.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

200–1000 l/ha

postřik, rosení

max. 1×

jabloň, hrušeň

150–1500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)

postřik, rosení

max. 4×

7 dnů

Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem povolení možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jabloň, hrušeň

15

12

6

6

Pro aplikaci do jabloně, hrušně: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Strupovitost hrušně 10–69 BBCH 21 1 l (0,33 l/1 m výšky koruny/ha) 150–1500 l (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 4×
Jabloň Strupovitost jabloně 10–69 BBCH 21 1 l (0,33 l/1 m výšky koruny/ha) 150–1500 l (max. 500 l/1 m výšky koruny) max. 4×
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva 21 2 l 200–1000 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail