Chemap Agro s.r.o.

RANCONA 15 ME

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

pšenice, ječmen

podle typu mořičky

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření AT 1,33 l/t výsevek 200–350 kg/ha
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření AT 1,33 l/t výsevek 200–350 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření AT 1,0 l/t výsevek 200–350 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření AT 1,0 l/t výsevek 200–350 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření AT 1,0 l/t výsevek 200–350 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření AT 1,0 l/t výsevek 200–350 kg/ha
detail