Chemap Agro s.r.o.

RANCONA i-MIX

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti primární infekci hnědé skvrnitosti ječmene.
Osivo musí být vyseto do 6 měsíců od namoření.
Riziko z použití přípravku je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelné při výsevku 200 kg osiva/ha.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.
Namořené osivo musí být řádně označeno a nesmí být použito ke konzumním nebo krmným účelům.
Pytle od namořeného osiva nepoužívejte k jiným účelům; odstraňujete je jako nebezpečný odpad.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření AT 1,0 l/t
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření AT 1,0 l/t
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření AT 1,0 l/t
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření AT 1,0 l/t
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail