BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

RANCONA i-MIX

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a  volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

ječmen, pšenice, žito ozimé, tritikale ozimé

podle typu mořičky

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Přípravek dosahuje vedlejší účinnosti proti primární infekci hnědé skvrnitosti ječmene.

Přípravek dosahuje proti fuzariózám a plísni sněžné v pšenici průměrné účinnosti.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření AT 1,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření AT 1,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření AT 1,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření AT 1,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření AT 1,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 1,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření AT 1,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření AT 1,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 1,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření AT 1,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření AT 1,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 1,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 1,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Plíseň sněžná moření AT 1,0 l/t výsevek 200 kg/ha
detail