Chemap Agro s.r.o.

REDIGO M

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe5: Přípravek zapravte do půdy
Spe6: Rozsypaný přípravek odstraňte

DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

kukuřice

podle typu mořičky

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Citlivost odrůd kukuřice cukrové konzultujte s držitelem povolení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 15 ml/VJ výsevek max. 2 VJ/ha (1 VJ = 50 000 zrn)
Kukuřice Pythiová hniloba kořenů kukuřice moření osiva AT 15 ml/VJ výsevek max. 2 VJ/ha (1 VJ = 50 000 zrn)
detail