Chemap Agro s.r.o.

RETENGO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 12 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, ječmen, tritikale, žito, slunečnice

100–400 l/ha

postřik

max. 2×

21 dnů

kukuřice

100–400 l/ha

postřik

max. 1×

-

Přípravek vykazuje vliv na prodloužení vegetačního období ošetřovaných porostů kukuřice a slunečnice, listová plocha je delší dobu zelená („green-efekt“).

Použití v množitelských porostech slunečnice konzultujte s držitelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, tritikale, žito

12

4

4

4

kukuřice, slunečnice

9

4

4

4

Pšenice, ječmen, tritikale, žito: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Kukuřice a slunečnice: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×, včetně neinfekční listové skvrnitosti ječmene
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×, včetně neinfekční listové skvrnitosti ječmene
Ječmen jarní Rez ječná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×, včetně neinfekční listové skvrnitosti ječmene
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×, včetně neinfekční listové skvrnitosti ječmene
Ječmen ozimý Rez ječná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×, včetně neinfekční listové skvrnitosti ječmene
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×, včetně neinfekční listové skvrnitosti ječmene
Kukuřice Spála kukuřičná 30–65 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 1×, včetně helmintosporiová skvrnitost listů kukuřice, skvrnitost kukuřice (Kabatiella zeae)
Kukuřice Rez kukuřičná 30–65 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 1×, včetně helmintosporiová skvrnitost listů kukuřice, skvrnitost kukuřice (Kabatiella zeae)
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez plevová 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 16–75 BBCH 21 0,5-1 l 100–400 l max. 2×
Slunečnice Hlízenka obecná 16–75 BBCH 21 0,5-1 l 100–400 l max. 2×
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice 16–75 BBCH 21 0,5-1 l 100–400 l max. 2×
Slunečnice Fómová hniloba slunečnice 16–75 BBCH 21 0,5-1 l 100–400 l max. 2×
Tritikale jarní Rez pšeničná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Žito jarní Rez žitná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Žito ozimé Rez žitná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
detail