Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

RETENGO

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 12 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, ječmen, tritikale, žito, slunečnice

100–400 l/ha

postřik

max. 2×

21 dnů

kukuřice

100–400 l/ha

postřik

max. 1×

-

Přípravek vykazuje vliv na prodloužení vegetačního období ošetřovaných porostů kukuřice a slunečnice, listová plocha je delší dobu zelená („green-efekt“).

Použití v množitelských porostech slunečnice konzultujte s držitelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, tritikale, žito

12

4

4

4

kukuřice, slunečnice

9

4

4

4

Pšenice, ječmen, tritikale, žito: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Kukuřice a slunečnice: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×, včetně neinfekční listové skvrnitosti ječmene
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×, včetně neinfekční listové skvrnitosti ječmene
Ječmen jarní Rez ječná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×, včetně neinfekční listové skvrnitosti ječmene
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×, včetně neinfekční listové skvrnitosti ječmene
Ječmen ozimý Rez ječná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×, včetně neinfekční listové skvrnitosti ječmene
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×, včetně neinfekční listové skvrnitosti ječmene
Kukuřice Spála kukuřičná 30–65 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 1×, včetně helmintosporiová skvrnitost listů kukuřice, skvrnitost kukuřice (Kabatiella zeae)
Kukuřice Rez kukuřičná 30–65 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 1×, včetně helmintosporiová skvrnitost listů kukuřice, skvrnitost kukuřice (Kabatiella zeae)
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez plevová 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 16–75 BBCH 21 0,5-1 l 100–400 l max. 2×
Slunečnice Hlízenka obecná 16–75 BBCH 21 0,5-1 l 100–400 l max. 2×
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice 16–75 BBCH 21 0,5-1 l 100–400 l max. 2×
Slunečnice Fómová hniloba slunečnice 16–75 BBCH 21 0,5-1 l 100–400 l max. 2×
Tritikale jarní Rez pšeničná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Žito jarní Rez žitná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Žito ozimé Rez žitná 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 25–69 BBCH 35 1,25 l 100–400 l max. 2×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail