Chemap Agro s.r.o.

RETENGO PLUS

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do cukrovky: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 metrů vzhledem k povrchovým vodám. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
- Při aplikaci do kukuřice: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 9 m vzhledem k povrchovým vodám vodě.Při 50 %, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 4 m od povrchových vod.

DO:
- Při aplikaci do kukuřice:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 9 m.
- Při aplikaci do cukrovky: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 6 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

kukuřice

100–400 l /ha

postřik

max. 1×

cukrovka

200–400 l /ha

postřik

max. 2×

21 dnů

U kukuřice přípravek vykazuje vliv na prodloužení vegetačního období ošetřovaných porostů, listová plocha je delší dobu zelená („green-efekt“).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

9

4

4

4

cukrovka

6

4

4

4

Pro aplikaci do cukrové řepy: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Pro aplikaci do kukuřice: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Padlí řepné 33–49 BBCH 28 1 l 200–400 l max. 2×
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 33–49 BBCH 28 1 l 200–400 l max. 2×
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 33–49 BBCH 28 1 l 200–400 l max. 2×
Kukuřice Rez kukuřičná BBCH 30–65, na počátku infekce AT 1,5 l 100–400 l max. 1×
Kukuřice Spála kukuřičná BBCH 30–65, na počátku infekce AT 1,5 l 100–400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail