Chemap Agro s.r.o.

RETENGO PLUS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do cukrovky: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 metrů vzhledem k povrchovým vodám. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
- Při aplikaci do kukuřice: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 9 m vzhledem k povrchovým vodám vodě.Při 50 %, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 4 m od povrchových vod.

DO:
- Při aplikaci do kukuřice:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 9 m.
- Při aplikaci do cukrovky: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 6 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

kukuřice

100–400 l /ha

postřik

max. 1×

cukrovka

200–400 l /ha

postřik

max. 2×

21 dnů

U kukuřice přípravek vykazuje vliv na prodloužení vegetačního období ošetřovaných porostů, listová plocha je delší dobu zelená („green-efekt“).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

9

4

4

4

cukrovka

6

4

4

4

Pro aplikaci do cukrové řepy: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Pro aplikaci do kukuřice: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 33–49 BBCH 28 1 l 200–400 l max. 2×
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 33–49 BBCH 28 1 l 200–400 l max. 2×
Cukrovka Padlí řepné 33–49 BBCH 28 1 l 200–400 l max. 2×
Kukuřice Spála kukuřičná BBCH 30–65, na počátku infekce AT 1,5 l 100–400 l max. 1×
Kukuřice Rez kukuřičná BBCH 30–65, na počátku infekce AT 1,5 l 100–400 l max. 1×
Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Přírodní cestou nejen proti chorobám a škůdcům

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail