Chemap Agro s.r.o.

RIZOLEX 50 FL

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neosázené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku ulpělé po moření na ošetřené sadbě.

Množství vody aplikované s mořidlem konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

Moření před sadbou: Postřikovací zařízení musí být seřízeno tak, aby postřikovací kužel pokryl celou plochu dopravníku. K zabránění úletu postřikové jíchy je třeba zařízení vybavit impregnovanou látkou.

Je zakázáno zkrmovat a konzumovat namořenou sadbu. Pytle od namořené sadby nesmí být použity k jiným účelům a musí být zřetelně označeny.

Pro aplikaci při výsadbě: Aplikaci provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Kořenomorka bramborová moření sadby, na jaře před výsadbou 80 0,3 l/t pouze množitelské porosty
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail